Huisregels Jaarmarkt Leiderdorp

Huisregels Jaarmarkt Leiderdorp

HUISREGELS

Tijdens het evenementen hanteren wij duidelijke huisregels. Bij betreden van het evenement ga je hiermee akkoord en ben je verplicht je aan deze regels te houden.

 • Zorg altijd dat je een geldig legitimaties bewijs bij je hebt, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij je de toegang weigeren.
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.
 • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
 • Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.
 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in bezit te hebben.
 • Je dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel te allen tijde op te volgen.
 • Indien je medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dien je het terrein te verlaten.
 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel je de toegang weigeren.
 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die je als bezoeker kan ondervinden.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 • Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor eigen risico.
 • Je stemt ermee in dat de films/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 • Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, de toegang te weigeren.